ویژگی های برجسته شرکت ویژن

  • ایجاد بستر اعتماد متقابل به منظور کسب احساس خوب در شروع و پایان همکاری
  • تمرکز بر نیازهای واقعی فناوران یعنی همیاری و راهنمایی در همه ابعاد توسعه فناوری به ویژه ارزیابی، آموزش، تامین مالی اولیه و فضای کار اشتراکی
  • شکستن مرزهای دانش در قالب ماجراجویی علمی آری، اغراق و بازار گرمی بدون پشتوانه هرگز
  • بهره مندی از تیمی با بیش از۲۰ سال تجربه فنی و مدیریتی در صنایع مرتبط با داروسازی و علوم زیستی
  • تنوع در مدل مشارکت
  • استقبال همیشگی از ایده های نوآورانه و نیروی انسانی خلاق
  • استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل تمام موقعیت های جغرافیایی ایران