معرفی شرکت ویژن

شرکت ویژن دارو فارمد یک شتابدهنده در حوزه علوم زیستی است که از طریق فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، کمک و هدایت نهال های فناوری و نوآوری زیستی با رویکرد نوین ارزش آفرینی پایدار خواهد بود. این شرکت در موضوعات مختلف حوزه علوم زیستی از ایده های جدید استقبال می¬کند که از شاخص ترین آن ها می توان به داروهای بر پایه مواد زیستی (از قبیل محصولات بر پایه پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی های مونوکلونال و سایر ترکیبات زیستی)، فرمولاسیون های نوین دارویی، محصولات آزمایشگاهی و تشخیصی- درمانی (از قبیل کیت های تشخیصی و ریز تراشه های زیستی)، فراورده های بر پایه سلول (از قبیل سلول درمانی) و فراورده های زیستی مورد استفاده در صنایع غذایی،کشاورزی، شیلات و دامپروری اشاره کرد.