اهداف

  • توسعه محصولات بر پایه مواد زیستی با ارزش افزوده اقتصادی بالا که نمونه تولید داخل آن وجود ندارد یا تحت انحصار یک شرکت ایرانی است و بازار قابل توسعه ای دارد
  • توانمندسازی تیم های فناور نوپا در زمینه توسعه کسب و کار از طریق آموزش و راهبری
  • کسب بالاترین جایگاه در کیفیت و ایمنی محصولات
  • ورود به بازارهای بین المللی از طریق انتقال دانش فنی بر اساس استانداردهای کشورهای مقصد
  • اصلاح و ارتقای کیفی و کمی محصولات موجود در بازار با هدف افزایش قدرت رقابت